Visie

Internationaal Vrouwencentrum Dunya streeft naar een volwaardige plaats in de samenleving voor alle vrouwen, en voor allochtone vrouwen in het bijzonder. Alle vrouwen moeten actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Eventuele verschillen in bijvoorbeeld cultuur, geloof of nationaliteit mogen hiervoor geen belemmering vormen.

De verschillende activiteiten en lessen die het vrouwencentrum biedt, dragen bij aan integratie, emancipatie én participatie van vrouwen uit de regio. Aan de ene kant brengen de activiteiten vrouwen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact. Doordat Dunya die ontmoeting faciliteert, wordt het voor vrouwen makkelijker elkaar te leren kennen. Zo wordt acceptatie en integratie op gang gebracht.

Aan de andere kant is een deel van ons aanbod erop gericht om de deelneemsters praktische vaardigheden aan te leren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de taallessen, computerlessen en fietslessen. Binnen het vrouwencentrum kunnen de vrouwen op een veilige, vertrouwde manier aan hun competenties werken. Al deze activiteiten dragen bij aan hun emancipatie en zelfredzaamheid.

Daarnaast zet Dunya zich in om de contacten met allerhande organisaties (bijvoorbeeld gezondheidszorg en overheidsinstanties) te vergemakkelijken. Veel vrouwen, met name nieuwe Nederlanders, vinden het moeilijk hun weg te vinden in de wirwar van organisaties en instellingen in Nederland. De contacten verlopen niet altijd soepel. Het vrouwencentrum speelt een bemiddelende rol tussen individuele vrouwen en – voor hen moeilijk bereikbare – organisaties. Daarbij is het altijd ons doel om de vrouwen te leren uiteindelijk zelf dit contact te laten voeren.

Vrouwencentrum Dunya wordt geheel gerund door vrijwilligers, die part-time worden ondersteund door een beroepskracht van Sociom.